Lahcen Bouyouzan versterking voor Hovocubo

Het bestuur van Hovocubo is verheugd te kunnen meedelen dat de laatste versterking voor Hovocubo ook bekend mag worden. International Lahcen Bouyouzan zal het reeds zeer sterke collectief van het laatst puzzelstukje voorzien die de ploeg compleet maakt. De vijfentwintig jarige verdediger is linksbenig en scoort regelmatig.

Lahcen Bouyouzan tegen Roemenië kan niet wachten om bij Hovo te beginnen. FOTO FERRY HOKS

De Rotterdammer heeft de jeugd van TPP doorlopen en kwam afgelopen jaren uit voor FC Eindhoven. Daar boekte hij niet het succes waar hij op gehoopt had. Is één van de vaste waardes voor bondscoach Max Tjaden. Een door hem gebruikte uitspraak is: “alleen kun je iets, maar samen kun je alles!” En dat past precies in het plaatje wat Hovocubo voor zich ziet. De gedachte van Lahcen heeft Hovocubo het afgelopen jaar uitgedragen. Een reden voor beide, speler en club om tot elkaar te komen.

Hovocubo is ontzettend blij deze persoonlijkheid aan de selectie toe te kunnen voegen en zal nu zien wat het kan brengen in een seizoen die sowieso spannend wordt met de Supercup en de Championsleague in het verschiet, maar ook in een competitie waarin veel ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn.

Hovocubo wenst Lahcen een warm welkom en hoopt dat hij zich snel thuis voelt.

Bouyouzan na vier jaar toch Hovocubaan

Bron: Noord Hollands dagblad

Vincent Schot

Vier jaar al, zegt Lah­cen Bouy­ou­zan, flirt Ho­vo­cu­bo met de Rot­ter­dam­se zaal­voet­bal­ler. Deze week gaf de 25-ja­ri­ge in­ter­na­ti­o­nal zijn ja­woord en dus komt het ko­mend sei­zoen dan ein­de­lijk tot een re­la­tie.
,,Ik ben be­gon­nen bij TPP”, ver­telt Bouy­ou­zan. In zijn laat­ste twee sei­zoe­nen bij die club uit zijn woon­plaats pols­te trai­ner San­der van Dijk zijn in­te­res­se om naar Ho­vo­cu­bo te ko­men. ,,Maar ik had het goed bij TPP, waar de hui­di­ge bonds­coach, Max Tja­den, toen ook zat. Met hem werk­te ik fijn sa­men.’’

Bouyouzan in actie namens FC Eindhoven tegen Hovocubo. FOTO ORANGE PICTURES

Ook toen de links­be­ni­ge spe­ler twee jaar ge­le­den koos voor toen­ma­lig re­ge­rend kam­pi­oen FC Eind­ho­ven bleef de in­te­res­se van Van Dijk. En hoe­wel de se­lec­tie van de Bra­ban­ders, na een sei­zoen waar­in een he­vi­ge strijd werd ge­stre­den te­gen de­gra­da­tie, deze zo­mer een up­gra­de krijgt, zei Bouy­ou­zan nu dus graag te wil­len ko­men. ,,Ik heb een mooie tijd ge­had bij FC Eind­ho­ven, maar het is tijd voor wat an­ders.’’

Dat de Rot­ter­dam­mer zijn nieu­we uit­da­ging zoekt in Hoorn heeft ver­schil­len­de re­de­nen. ,,Het is een ni­veau ho­ger”, be­gint de oran­je­klant. ,,Ho­vo­cu­bo speelt prach­tig zaal­voet­bal, van­uit de be­we­ging en dat past goed bij mij. En als lands­kam­pi­oen gaat het ko­mend sei­zoen de Cham­pi­ons Le­a­gue in. Dat trekt ook. Want wat als ik nou nooit lands­kam­pi­oen zou wor­den? Dan zou ik dat dus ook nooit spe­len.’’

En dan is er nog de Rot­ter­dam­se en­cla­ve. Met Ka­rim Mos­sa­oui, Zak­aria Am­ra­ni en Fai­sel Mel­lah speel­den er af­ge­lo­pen sei­zoen al drie spe­lers uit de ha­ven­stad in De Op­gang. Voor­al die eer­ste heeft in­vloed ge­had op de keus van Bouy­ou­zan. ,,Ka­rim is mijn bes­te vriend. We ko­men uit de­zelf­de buurt en speel­den sa­men bij TPP. Daar maak­te ik eens 31 goals, veel­al was het kas­sa na een goe­de pass van Ka­rim. Hij heeft te­gen mij ge­zegd dat ik goed bij Ho­vo­cu­bo zou pas­sen en dat het een fij­ne club is om voor te spe­len, van­we­ge het spel­le­tje, maar ook daar­bui­ten. Zak­aria en Fai­sel ken ik ook al. In de zo­mer hu­ren we vaak met een groep jon­gens een hal waar­in we dan te­gen el­kaar spe­len. Ka­rim en ik zit­ten dan in Team Zuid, zij bij Team West. Ik kijk er­naar uit om met hen sa­men te spe­len. Net als met de rest na­tuur­lijk want die ken ik ook al bij­na al­le­maal.’’

Met zijn plaats­ge­no­ten kan hij vol­gend sei­zoen bo­ven­dien sa­men rei­zen. ,,Naar Eind­ho­ven was het on­ge­veer een uur en een kwar­tier rij­den. Dat deed ik in mijn een­tje, vier keer in de week. Dat is best pit­tig. Nu kun­nen we lek­ker car­poo­len.’’

Met de komst van Bouy­ou­zan heeft Ho­vo­cu­bo de se­lec­tie rond. Eer­der al trok de club kee­per Bar­ry de Wit en Mukhtar Su­lei­man van Veer­huys aan. You­nes Ma­kraou is de eni­ge spe­ler die ver­trekt bij de Hoor­naars.

Van Dijk is in zijn nop­jes met de groep waar­mee hij gaat pro­be­ren de ti­tel te pro­lon­ge­ren. ,,Al­les wat we wil­den be­hou­den, is be­hou­den en toch heb­ben we er vers bloed bij. Dat zorgt voor con­cur­ren­tie en een bre­de­re se­lec­tie. Bo­ven­dien heb­ben we er met Bar­ry en Mukhtar twee ex­tra re­gi­o­na­le ge­zich­ten bij in de groep.’’

 

meer nieuws