Privacyverklaring
Zvv Hovocubo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor lidmaatschap
De onderstaande persoonsgegevens  worden door Hovocubo verwerkt na dat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor deelname aan de competities van de KNVB.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de KNVB Voetbal.nl app aan te maken en lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan openbare (sport)activiteiten, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website waar u vrijwillig aan deel neemt door lidmaatschap te betalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hovocubo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (waarvoor u zelf in de voetbal.nl app toestemming heeft gegeven).
– foto’s van onze (voetbal)activiteiten waarvoor een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.
– foto’s van overige activiteiten waaronder Sponsor en kersttoernooien, Feestelijke clubbijeenkomsten en andere activiteiten die door Hovocubo worden georganiseerd waarvoor u zich heeft aangemeld en u voor deze deelname heeft betaald.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via secretaris@hovocubo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Hovocubo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven/informatie over wedstrijden of activiteiten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze clubactiviteiten uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten
 • Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, en te verwerken

Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan je geen lid worden van onze vereniging.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hovocubo neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hovocubo is een voetbalvereniging die haar wedstrijden, tuchtzaken en administratie centraal laat verwerken door de KNVB. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hovocubo) tussen zit. Hovocubo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: KNVB Sportlink (Voetbal.nl app en Website). Op Social Media zullen we berichtgeving plaatsen pas na toestemming van desbetreffende lid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hovocubo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij inschrijving zullen wij u vragen of persoonsgegevens voor altijd bewaard mogen worden voor historische doeleinden zoals het mogelijk maken voor het organiseren van een reünie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hovocubo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hovocubo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hovocubo uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De partijen waar wij gegevens mee uitwisselen zijn: KNVB

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hovocubo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hovocubo.nl

Beveiligingsmaatregelen
Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en we houden de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, nemen wij diverse maatregelen waaronder het volgende:

 • Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC 2;
 • De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is;
 • Communicatie tussen onze omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken);
 • Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze databases;
 • Administratieve toegang tot onze systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben;
 • Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates.

De standaard voorwaarden waarin alle verwerkingsovereenkomst gerelateerde zaken zijn geregeld is hier te downloaden.

Beeldmateriaal complex
Er hangen bij Sporthal De Opgang posters dat er beelden worden opgenomen en/of foto’s worden gemaakt. U heeft dus de keuze om de zaal niet te betreden. Deze posters zijn volgens de richtlijnen van de nieuwe wet gemaakt zodat wij op dit vlak ook voldoen aan de wetgeving.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Zvv Hovocubo
Radboudrgracht 18 (correspondentie)
1628 KK Hoorn
KvK-nummer: 40624710
06-10520132
secretaris@hovocubo.nl