Lidmaatschap bij Hovocubo

Als je lid bent van Hovocubo, ben je lid van een van de oudste zaalvoetbal verenigingen in Nederland. Een club met ambitie om op alle fronten het hoogst haalbare te bereiken, maar ook een club waar plezier en breedtesport hoog in het vaandel staan. Een club waarbij prestatie en gezelligheid hand-in-hand samen gaan.

Bij Hovocubo is het mogelijk om aan Topsport en opleiding deel te nemen en ook is het mogelijk om met vriendenteams deel te nemen aan breedtesport. Lees alle informatie onder aan deze pagina.

Privacy beleid

Met betrekking tot ons privacy beleid verwijzen we u naar de desbetreffende pagina door hier te klikken.

Huisregels

Met betrekking tot onze huisregels hebben we een gedragscode opgesteld met normen en waarden. We verwijzen u naar de desbetreffende pagina door hier te klikken.

Inschrijven

Vul het onderstaand digitaal formulier in. Wanneer de speler reeds in bezit is van een KNVB-lidnummer is het zeer wenselijk dit in te vullen.

Indien bekend

Overschrijven

Met ingang van 1 januari 2016 is het niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen. Het gaat digitaal. Wel hebben wij als club je gegevens nodig, en om die reden is het voor onze administratie belangrijk om het inschrijfformulier  ingevuld bij ons aan te leveren. Dan melden wij jou aan bij de KNVB en indien er een overschrijving nodig is, wordt dit automatisch aangevraagd bij KNVB en de club die je verlaat.

Uitschrijven

Een lid die besluit om te stoppen met zaalvoetbal en niet naar een andere club gaat dient zich schriftelijk uit te schrijven door een mail te sturen naar: secretaris@hovocubo.nl

Wanneer een lid over gaat naar een andere club dan regelt de nieuwe vereniging voor de overschrijving maar het is fijn om Hovocubo hierover op de hoogte te stellen.

Topsport en opleidingsteams

Hovocubo doet op alle fronten mee op het allerhoogste niveau. Vanuit de jeugd trachten we deze op te leiden. Doel bij de jeugd is deze te laten doorstromen naar de seniorenselecties.

Meer informatie over topsport bij Hovocubo kan door te mailen naar info@hovocubo.nl 

Breedtesport/vriendenteams

Een heerlijk potje zaalvoetballen met je vrienden voor jong en oud. Als team schrijf je je hiervoor in. Zowel bij de jeugd als de senioren.

Voorwaarden om je als seniorenteam in te schrijven zijn:

 • Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 personen (bij 8 personen is de contributie per persoon wat duurder dan bij een team bestaande uit 10 deelnemers).
 • Voor ieder team is een vast contributie bedrag bepaald die in één keer door de aanvoerder of coach wordt overgemaakt (zie hieronder voor de contributiebedragen)
 • Ieder team bepaalt aan de hand van de te verwachte deelname aan wedstrijden hoe de onderlinge verhoudingen zijn binnen het team om te betalen (bijvoorbeeld speler die als invalkracht fungeert of door werk regelmatig niet mee kan doen kan door het team besloten worden dat deze speler een lagere bijdrage aan de contributie levert)
 • De teamcontributie wordt door de aanvoerder of coach in augustus ingezameld en voor 1 september aan de club overgemaakt.
 • Ieder lid boven de 10 personen of opgegeven na 1 september betaalt €50,- aan teamcontributie erbij
 • De Vriendenteams (recreanten) zijn verder autonoom en organiseren zelf de randzaken als: materialen, kleding, vervoer en scheidsrechters (wanneer deze niet door de knvb is aangesteld)
 • Bij de jeugd zijn de opledingskosten in de contributie opgenomen
 • Wedstrijdkleding dient bij voetbalshop.nl aangeschaft te worden
 • In de contributie voor vriendenteams (recreanten) zijn dus geen trainingskosten doorberekend.
 • Eventueel opgelopen boetes worden aan de teams (via coach of aanvoerder) doorberekend
 • Communicatie naar de KNVB verloopt via de secretaris

 

(Team-) contributies:

Leeftijdsgroep Recreanten
Senioren € 1.450 per team
o.19 € 140 per lid
o.17 € 140 per lid
o.15 € 140 per lid
o.13 € 140 per lid
o.11 € 140 per lid

Voorbeeld berekening Senioren: een team bestaat bijvoorbeeld uit 9 spelers. Dit team is een vriendenteam. De teamcontributie is €1450,-. Dan komt de contributie per persson op €161,- (1450 : 9 = 161). Als het team uit 10 spelers bestaat, dan wordt het per persoon goedkoper (1450 : 10 = €145,-).

Vragen of verdere toelichting kan gesteld worden door te mailen naar secretaris@hovocubo.nl

Clubkleding

Hovocubo kleding is van het merk Nike Welke besteld wordt via onze webshop. 

Leverancier is Voetbalshop.nl waar je ook vele andere (zaal-)voetbal accesoires kunt verkrijgen.

Teams dienen zelf kleding aan te schaffen, maar dan is het ook je eigendom.