Puzzelstukjes vallen te laat in elkaar

Bron: Noord Hollands Dagblad

Van onze verslaggever

,,Ik heb op dit mo­ment de best voet­bal­len­de ploeg van de ere­di­vi­sie”, zegt Rudy Mon­den na­dat zijn ploeg FC Gel­re met 5-0 heeft op­ge­rold. De trai­ner is stel­lig als hij zegt dat hij met de zaal­voet­bal­sters van Ho­vo­cu­bo thuis­hoort in de play-offs. De kans dat de club zich hier over twee we­ken voor plaatst is ech­ter klein.

,,Waar we dit sei­zoen lang net te vroeg of te laat wa­ren, zijn we de laat­ste we­ken pre­cies op tijd. Al­les waar­op we al het hele jaar trai­nen, komt er nu uit­”, al­dus Mon­den. Te­gen num­mer 3 FC Gel­re re­sul­teer­de het in een een­zij­dig duel. Voor rust werd het over­wicht in de sco­re uit­ge­drukt door Sheryl de Boer. Na de pau­ze be­paal­den Bou­chra Ait’l­hou, De Boer, keep­ster An­niek van ’t Hof en Dy­an­ne Bito de eind­stand op 5-0.

Na af­loop leek de avond he­le­maal mooi te wor­den voor Ho­vo­cu­bo. Dracht­ster Boys, de voor­naams­te con­cur­rent voor het laat­ste tic­ket voor de play-offs, ste­ven­de af op een re­mi­se. Op de slot­dag had Ho­vo­cu­bo het gat van een punt dat dan nog zou res­ten in een recht­streeks duel kun­nen slech­ten.

,,Maar twin­tig se­con­den voor tijd maak­ten zij de win­nen­de”, zegt Mon­den. ,,Als we nu van ze win­nen, lig­gen we er­uit op doel­sal­do.’’

meer nieuws