Als eerste geplaatst voor play offs

Vorige week was de planning. Door zeer begrijpelijke redenen ging de wedstrijd tegen Groenen Ster niet door. Dus moest de lange trip naar Roermond de wedstrijd zijn waarna Hovocubo rustig kan ademhalen doordat het zich heeft verzekerd daadwerkelijk mee te kunnen strijden voor het kampioenschap van Nederland. Maar dan moet er wel gewonnen worden tegen de nummer vier op de ranglijst Amicitia/Bert Zeegers. Zij moet winnen om een play off positie zich te handhaven. Amicitia uit is voor vele topploegen een lastige pot gebleken, mede door de steun van de  trouwe aanhang die goed van zich laat horen. Sander van Dijk kon beschikken over een complete selectie.

Vanaf de aftrap zijn beide ploegen gevaarlijk met goede doelpogingen beiderzijds. Aan Hoornse kant is het Faisel Mellah die twee keer een kanonskogel afvuurt maar doelman Bence Meszaros verdedigt zijn doel met knappe reddingen. Het spel golft over en weer en het is pas na een kwartier Fred Pasaribu die namens Amicitia als eerste een uitgespeelde aanval weet te benutten. Opgejaagd door de trommel vanuit de tribune doet Pasaribu dat in vijf minuten tijd nog twee keer. Tussendoor benut Mats Velseboer een snoeiharde vrije trap. Beide ploegen vuren gevaarlijke schoten af en beide keepers zijn maar moeilijk te passeren. Amir Molkârâi zorgde voor de 2-2 en Karim Mossaoui voor de 3-3. Dat is ook de stand waar de ploegen mee gaan rusten. De wedstrijd kon echt alle kanten op. Het klassenverschil was wel zichtbaar (met respect) maar daar waar Hovo veel goede acties en combinaties tentoon stelde zetten de Limburgers enorm veel vechtlust tegenover. De stand bleef in evenwicht tot halverwege de tweede helft. Mats Velseboer wederom achter de bal en hij zag de opening in de  korte hoek. Een van de weinige fouten van Benze Meszaros in deze wedstrijd door die hoek niet goed te (laten) dekken. Met een bekeken schot plaatste Mats de 3-4. En als Karim Mossaoui met een prachtige assist Amir Molkârâi in stelling brengt om de marge naar twee doelpunten te brengen lijkt de wedstrijd gespeeld. Amicitia brengt in de laatste vier minuten in een alles of niets poging captain Ilias Ramdani als vijfde veldspeler in. Dat resulteert op nog een tegentreffer 25 seconden voor tijd van Amin Elalji. Zakaria probeert nog middels een lange bal vanuit eigen helft het lege doel te bereiken en Amir Molkârâi raakt negen seconden voor tijd nog de paal. De stand blijft 4-5 en na het bereiken van de bekerfinale is het tweede doel nu ook bereikt. Hovocubo kan zich nu gaan richten op de bekerfinale van 30 maart tegen FC Eindhoven en daarmee proberen de derde doelstelling te laten slagen door met de Beker naar Hoorn terug te komen.

Lees hier het verslag van Hoornsdagblad.nl

Vijf duels voor het einde zeker van de play-offs

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Als een ver­ras­sing komt het niet, maar sinds gis­ter­avond weet Ho­vo­cu­bo ze­ker dat het na de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie in de play-offs om de lands­ti­tel staat. In Roer­mond won­nen de Hoorn­se zaal­voet­bal­lers met 4-5 van Ami­ci­ti­a/Bert Zee­gers en daar­door zijn zij in de res­te­ren­de vijf speel­ron­den niet meer te ach­ter­ha­len door de num­mer 5 van de stand.
Te­gen de pro­mo­ven­dus, die ver­ras­send ge­noeg nog al­tijd mee­doet om een start­be­wijs voor de ti­tel­strijd, ken­de de kop­lo­per van de hoog­ste klas­se een pro­bleem waar het dit sei­zoen al va­ker mee te kam­pen had: de ploeg heeft vaak veel kan­sen no­dig om tot een doel­punt te ko­men.

,,We be­gon­nen goed aan de wed­strijd, zet­ten ge­lijk vol druk”, zegt trai­ner San­der van Dijk. Van­af de bank zag hij hoe het zijn for­ma­tie de eer­ste drie kan­sen van het duel op­le­ver­de. ,,Maar die maak­ten we niet af.’’

De thuis­ploeg was een stuk koel­bloe­di­ger als het voor doel­man Dave Stet ver­scheen en schoot zich naar een 2-0 voor­sprong. Via Mats Vel­se­boer en Amir Mol­ka­rai werd deze scha­de ge­re­pa­reerd, maar op­nieuw was het daar­na Ami­ci­tia dat een voor­sprong nam. Ka­rim Mos­sa­oui zorg­de hal­ver­we­ge voor even­wicht.

Na rust le­ken Vel­se­boer en Mol­ka­rai het duel te be­slis­sen met hun twee­de tref­fer van de avond. ,,We kre­gen daar­na ook kan­sen op de 6-3, 7-3 en zelfs 8-3’’, zag Van Dijk, die zijn team goed zag voet­bal­len, maar op­nieuw ma­tig zag af­ron­den. In ge­vaar kwam Ho­vo­cu­bo des­on­danks niet. Ook niet toen de gast­he­ren het gat nog ver­klein­den tot een tref­fer. Daar­voor viel de laat­ste Lim­burg­se goal – 25 se­con­den voor tijd – te laat.

meer nieuws