Oud-Hovocubaan uit de ‘gouden’ tijd terug na buitenlands avontuur

Job Dragtsma speelde in het gouden team van 1982 waar hij met Hovocubo de landstitel, de KNVB-beker, en de Benelux beker (zoals het toen nog heette) won. Tot nu toe de meest succesvolle selectie uit de clubgeschiedenis. Dat Job weer terug in Nederland is dat wisten we al. Twee weken geleden was hij getuige van de stadsderby tegen HV/Veerhuys. Deze week kwam het nieuws uit dat hij terug gaat naar zijn oude veldclub AFC ’34.

Lees hier over zijn periode bij Hovocubo

Lees hier zijn voorbeschouwing op zijn laatste buitenlands avontuur

Dragtsma weer hoofdtrainer AFC’34

Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarse Courant)

Ton Rooseboom

Job Dragts­ma keert te­rug als hoofd­trai­ner bij AFC’34. De 62-ja­ri­ge Alk­maar­der zal mor­gen­avond aan de se­lec­tie van de eer­ste­klas­ser wor­den ge­pre­sen­teerd.
Sinds de bij­zon­de­re le­den­ver­ga­de­ring op maan­dag 23 april staat vast dat AFC’34 het eer­ste elf­tal in de zon­dag­com­pe­ti­tie zal hou­den. Het nieu­we be­stuur on­der lei­ding van voor­zit­ter Mi­chel Ro­bert hoopt dat de komst van Dragts­ma de twij­fe­laars bin­nen de spe­lers­groep doet be­slui­ten om bij AFC’34 te blij­ven. ,,Be­kend is dat veel spe­lers al heb­ben aan­ge­ge­ven te ver­trek­ken”, al­dus Ro­bert. ,,Zo­als het er nu uit­ziet heb­ben we voor vol­gend sei­zoen een se­lec­tie van veer­tien spe­lers. De groep die al heeft toe­ge­zegd te blij­ven zal dan wor­den aan­ge­vuld met ta­len­ten uit de On­der 19.’’

Dragts­ma was tus­sen 1996 en 2001 al trai­ner bij AFC’34. Zijn eer­ste sei­zoen werd met­een het bes­te uit de club­his­to­rie met het kam­pi­oen­schap in de Hoofd­klas­se A, des­tijds het hoog­ste ama­teur­ni­veau. La­ter ging hij aan de slag bij AZ en FC Vo­len­dam voor hij naar het bui­ten­land ver­trok. Hij werk­te in Tur­kije (jeugd Fe­ner­bah­ce) en Fin­land (FC In­ter Tur­ku). Vo­rig jaar was hij ad­vi­seur bij een club in Ve­ne­zu­e­la.

meer nieuws