Moeilijk om nacompetitie nog te ontlopen

Hovocubo 2 zit in zwaar weer. Het heeft het ontzettend moeilijk in de lage regionen. HZV/Vennewater zou een te nemen horde moeten zijn. Maar helaas, in een alles of niets poging, werd het niets.

Met hulp van Nick Visser (Hovocubo 11), Ruben Olijhoek (Hovocubo 4) en Koen Nicolai en Ricco Poffijn (Hovocubo 3), maar zonder Richard Meijer (geschorst) en Jasper Boon als tweede keeper/coach (terug van een blessure) na eerst als team  een kijkje te hebben genomen in het nieuwe pand van de hoofdsponsor HydroWest werd er in Heiloo afgetrapt.

Hovocubo begon voortvarend met goals van Nick Visser (2x) en Koen Nicolai. Maar niet voor lang. De comfortabele 0-3 voorsprong werd in het tweede deel van de eerste helft weggegeven. Met een gelijke stand van 3-3 gingen de teams rusten.

In de tweede helft kon het beide kanten opgaan. Maar door een ontstane 2:1 situatie kwam Hovo op een ongelukkige 4-3 achterstand. De wedstrijd bleef lang in deze stand hangen waarbij Hovocubo verzuimde gelijk te maken. In de slotfase werd besloten om in een alles of niets poging de vijfde veldspeler in te zetten. Hierbij kwam Hovo net een ‘teen’ te kort en was net niet scherp genoeg in de afronding. In de laatste 30 seconden kwam Vennewater tot 5-3 en veertien seconden voor het einde tot 6-3.  De overtuiging heerst dat wanneer Hovo begin tweede helft de ploeg was geweest die de 3-4 had gemaakt de drie punten naar Hoorn zouden zijn gegaan.

Lees hier het verslag van HZV/Het Vennewater

 

Nacompetitie dreigt voor zaalvoetballers Hovocubo 2

Bron: Noord Hollands Dagblad (Dagblad voor West Friesland)

Heiloo * De zaalvoetballers van Hovocubo 2 hebben gisteravond tegen HZV/Het Vennewater een gevoelige nederlaag moeten slikken. Niet alleen ging de Hoornse eerstedivisionist onderuit tegen een concurrent in de strijd tegen degradatie, het liet ook eens een riante 0-3 voorsprong uit de handen glippen.

Nick Visser hielp Hovocubo 2 in Heiloo aan een pikstart, maar nadat ook zijn 0-3 op het bord verscheen, kwam de thuisclub nog voor rust langszij. Na de pauze prikte HZV/Het Vennewater er nog drie goals bij: 6-3.

Door dit verlies komt het spelen van nacompetitievoetbal steeds dichterbij voor Hovocubo 2.

HZV toont veerkracht en de wil om te winnen

Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant)

Robin Kaandorp

Di­rec­te de­gra­da­tie uit de eer­ste di­vi­sie is nog al­tijd niet af­ge­wend door HZV het Ven­ne­wa­ter, maar door de 6-3 zege op Ho­vo­cu­bo 2 hou­den de Hei­l­ooërs het lot wel in ei­gen han­den.
Wat er vo­ri­ge week te­gen Hon­se­lers­dijk aan ont­brak, was nu wel aan­we­zig. ,,De wil om te win­nen”, zei een zeer con­ten­te coach Ron­ny Bac­ker. ,,Die was er zeer ze­ker deze wed­strijd.” Al zag het er even flink som­ber uit voor HZV. Voor­af al door de schor­sin­gen van Ozair Dahi, Stan de Boer en aan­voer­der Sven de Zeeuw. Kwam nog bij dat Bram de Boer ziek was en een be­oogd in­val­ler, on­der 17-spe­ler Hid­de Post­ma, haak­te ge­bles­seerd af. Twee an­de­re spe­lers van het on­der 17-team dat eer­der op de avond de fi­na­le om het dis­tricts­kam­pi­oen­schap haal­de, maak­ten wel hun op­wach­ting. En Tim Tay­lor en Skip Bies­ter­veld lie­ten zien dat zij zich al pri­ma staan­de kun­nen hou­den in het vol­was­sen ‘ge­weld’.

Fou­ten

Los van de per­so­ne­le pro­ble­men, was de start ver­re van op­ti­maal van de thuis­club. De re­ser­ves uit Hoorn, die ook nog niet vei­lig zijn, pro­fi­teer­den pri­ma van fou­ten aan de kant van de Hei­l­ooërs en lie­pen zo be­trek­ke­lijk sim­pel uit naar een 0-3 voor­sprong.

Nog voor rust kwam het ech­ter goed voor de ploeg van Bac­ker. Cru­ci­aal was dat Mel­le Kruit en Ru­ben Bug­ter in een heel kort tijds­be­stek al­le­bei het net von­den en zo de stand op 2-3 brach­ten, waar­na ver­vol­gens Lars de Vré de ge­lijk­ma­ker liet aan­te­ke­nen en de wed­strijd weer he­le­maal open was.

Na rust stond Mel­le Kruit op. De voor­ma­lig jeugd­spe­ler van Ajax heeft nog niet al­tijd la­ten zien wat hij kan, stel­de Bac­ker. ,,Hij zou soms meer moe­ten bren­gen dan hij tot nu toe ge­daan heeft, maar van­daag dacht hij een keer diep in plaats van breed en dat maak­te in deze wed­strijd het ver­schil.”

Kruit groei­de uit tot man van de wed­strijd en te­ken­de na rust ook voor de 4-3. Het was nu aan Ho­vo­cu­bo om te ko­men en de be­zoe­kers brach­ten een ‘vlie­gen­de keep’ in het veld. Heel veel zo­den zet­te dat – zo­als zo vaak – niet aan de dijk. De bes­te kan­sen wer­den zo voor HZV. En waar twee po­gin­gen om de bal in het lege Hoorn­se doel te krij­gen mis­luk­ten, liet Kruit zien hoe het wel moest. Hij be­slis­te an­der­hal­ve mi­nuut voor het ein­de het duel, om er een klei­ne mi­nuut la­ter nog een doel­punt aan toe te voe­gen en zo zijn wed­strijd­to­taal op vier te bren­gen.

Na het duel volg­de het be­richt dat Sa­laam van FC Mar­lè­ne 2 had ge­won­nen en zo op twee pun­ten blijft van HZV. De ploeg van Bac­ker kan een plek in de pro­mo­tie-/de­gra­da­tie-na­com­pe­ti­tie vol­gen­de week vei­lig­stel­len, uit bij ’t Knoop­punt 2. ,,Het is een goed avond­je zo”, was Bac­ker op­ge­to­gen. ,,Maar het zal nog heel span­nend wor­den. Ik heb van­daag in ie­der ge­val weer pas­sie en veer­kracht ge­zien.”

meer nieuws