Loon naar werken, we zijn er bijna

Het afgelopen seizoen is in een collectief voor en achter de schermen enorm hard gewerkt om dit resultaat te bewerkstelligen. Voor de schermen de selectie die ten opzichte van de concurrentie vaak superieur zaalvoetbal toonde. Achter de schermen het bestuur en de ‘harde kern’ van Hovocubo die enorm veel werk hebben verzet om zaken goed voor elkaar te krijgen. En nu gingen we samen de finale spelen. Tegen de tegenstander uit Amsterdam waar we de voorgaande seizoenen altijd moeite mee hadden en dit seizoen eindelijk er ook grip op hadden. Ondanks nieuwe spelers en een nieuwe coach bij de ploeg uit de Pijp bleek Hovocubo in alle opzichten de zaken beter voorelkaar te hebben. Van de drie gespeelde wedstrijden twee keer winst voor Hovo en één keer gelijk spel. Hooguit moeten er nog drie keer tegenelkaar gespeeld te worden, vandaag 1 van drie.

Woensdagavond blesseerde Kevin Tromp zijn knie. Er werden geen risico’s genomen en hij bleef aan de kant. Opgeroepen was Handrit Hoxhaj.

In een zeer goed gevulde hal 2 van Sporthallen Zuid met vooral toch nog veel supporters uit Hoorn werd er afgetrapt. Hoewel Hovocubo vanaf de eerste bal omwenteling dominant en op de helft van de tegenstander speelt komt het eerste gevaar aan de andere kant. Maar de bal van Ilias Bouzit gaat voorlangs. Voor de rest is het vooral Hovocubo die druk blijft zetten, veel balbezit heeft en vanuit de tweede lijn een aantal keer een doelpoging waagt. Daarnaast toont Hovocubo zich meester in het onder druk uit komen wanneer ze door de withemden achterin vast worden gezet. Wanneer de eerste helft op een 0-0 lijkt af te stevenen is het Younes Makraou die de bal met z’n grote teen na een scrimmage waarbij broer Youssef ook deelgenoot van was de bal erin in prikt. De broodnodige 0-1 die ervoor zorgt dat Hovocubo met de psychologische voorsprong naar de kleedkamer gaat.

In de tweede helft blijft Hovocubo druk geven. En als na drie minuten Yoshua St. Juste een aanvalsopbouw van de tegenstander onderschept, Amir Molkârâi vindt die op zijn beurt de bal naar Zakaria Amrani afrolt is de Rotterdammer genadeloos en schiet deze keihard langs Manuel Kuijk. De dik verdiende 0-2 gezien de verhoudingen binnen de lijnen. En als Zakaria Amrani alleen door kan lopen op de keeper, is het Noureddine Oulad Ben Yousef die aan de noodrem trekt door zijn shirt vast te houden. Voor het op deze wijze hinderen van een doorgebroken speler staat een rode kaart voor die arbiter Lars van Leeuwen ook toont. In de ontstane ondertal voor de thuisploeg weet Hovocubo het geduld te bewaren om op het juiste moment toe te slaan. Namelijk enkele seconden voor dat de vierde man weer het veld mag betreden is het Mats Velseboer die de 0-3 erin knalt.

De Amsterdammers beginnen hierna meer druk vooruit te geven. en dat leidt tot een aantal gevaarlijke kansen. Echter Dave Stet staat zijn verdediging goed te leiden en zorgt dat zijn doel nog een tijdje schoon blijft. Hovocubo speelt zorgvuldig en goed en met veel kansen. De grootste van Karim Mossaoui, maar die raakt de paal. Toch weet de thuisploeg een gaatje in de Hoornse verdediging te vinden en het is Ilias Bouzit die Dave Stet met een knal kansloos laat. Maar wederom een goede aanval met Mats Velseboer en Zakaria Amrani zorgen ervoor dat captain Amir Molkârâi de bal bij de tweede paal erin kan glijden en de 1-4 is een feit. Hierna besluit coach Hicham Benhammou de resterende vier minuten met een vijfde veldspeler in de persoon van Mo Attaibi die het gele keepers tenue heeft aangetrokken. Dit resulteert in een treffer uit een rebound van Tevik Ceyar. Met de meevoetballende keeper ontstaat er meer druk op het Hoornse doel, maar dat geeft ook wel weer de mogelijkheid tot counteren. En als Mats Velseboer aan het doorbreken is maakt oud-Hovocubaan Jeroen de Groot een stevige tackle van achteren waarop hij slechts de gele kaart krijgt en de bal op de stip wordt gelegd. Amir Molkârâi schiet deze genadeloos er in. Met Attaibi in het gele shirt blijft de ploeg druk op het doel van Dave Stet opvoeren en uit één van de vele pogingen weet uiteindelijk Jeroen de Groot vanuit zijn typische hoek waar hij ook al regelmatig scoorde in zijn Hovocubo periode nog een derde goal voor de Amsterdammers te maken. Hovocubo staat echter verdedigend goed en weet zelfs nog een paar keer een contra-attack tegenover te zetten. Maar gescoord wordt er niet meer zodat de manschappen van Rudy Monden de eerste winstpartij over de streep weet te trekken. Een zeer terechte overwinning van Hovocubo die het betere van het spel had.

Hiermee is echter nog niets beslist. Er zal aankomende zaterdag in Hoorn opnieuw gewonnen moeten worden. Komt allen op 26 mei om 19.30 uur naar De Opgang om Hovocubo te steunen.

Lees hier het verslag van het Hoornsdagblad.nl

Lees hier het verslag van het Amsterdamsche Voetbal.nl

De vijfde titel is in zicht

Bron: Noord Hollands Dagblad

Hovocubo wint in eerste duel probleemloos van ’t Knooppunt * Hoornse ploeg breekt de ban pal voor rust en beslist de wedstrijd daarna * kampioenschap kan zaterdag in eigen huis worden beslist

Vincent Schot

Tien seconden voor rust diende Younes Makraou ’t Knooppunt een mokerslag toe door de 0-1 op het bord te brengen

De schat­be­waar­der van Ho­vo­cu­bo moet ruim­te gaan vrij­ma­ken in de prij­zen­kast. De Hoorn­se zaal­voet­bal­lers kun­nen zich vol­gen­de week za­ter­dag voor de vijf­de keer in de club­ge­schie­de­nis la­ten kro­nen tot lands­kam­pi­oen. Gis­ter­avond werd de eer­ste stap ge­zet rich­ting deze ti­tel. In Am­ster­dam won de Hoorn­se ploeg van ’t Knoop­punt: 3-5.
Hoe­wel de eind­strijd wordt be­slist door de ploeg die als eer­ste twee du­els wint, moet het raar lo­pen wil het zo­ver ko­men dat er drie wed­strij­den no­dig zijn om in deze reeks tot een win­naar te ko­men. On­danks het ver­schil van slechts twee doel­pun­ten op het sco­re­bord was daar­voor het ver­schil tus­sen de West-Frie­zen en de hoofd­ste­de­lin­gen te groot.

’t Knoop­punt haal­de het ein­de van het sei­zoen al met zand in de mo­tor en in de hal­ve fi­na­le van de play-offs werd er slechts met moei­te ge­won­nen van ZVV Vo­len­dam. Was de te­gen­stand van de oran­je­hem­den net te ge­ring om de pro­ble­men echt bloot te leg­gen, Ho­vo­cu­bo slaag­de hier wel in. Het was een hech­ter col­lec­tief, speel­de het be­te­re voet­bal én creëer­de de mees­te kan­sen.

Toch bleef het lang 0-0. Juist op het mo­ment dat bei­de teams de kleed­ka­mers le­ken op te zoe­ken met een ge­lij­ke tus­sen­stand prik­te You­nes Ma­kraou ech­ter de ope­nings­tref­fer langs Ma­nu­el Kuyk. ,,Een men­ta­le tik”, stelt Zak­aria Am­ra­ni na af­loop te­vre­den vast. ,,Als je zo kort voor tijd op ach­ter­stand komt dan zoek je geïr­ri­teerd de kleed­ka­mer op hoor.’’

Zo­als de laat­ste tijd va­ker het re­cept is, be­slis­te Ho­vo­cu­bo de wed­strijd na de pau­ze. Am­ra­ni ver­dub­bel­de de sco­re voor­dat Mats Vel­se­boer de 0-3 op het bord ke­gel­de. Het ge­beur­de in over­tal om­dat ’t Knoop­punt Nou­red­di­ne Ou­lad Ben Yous­sef met rood weg­ge­stuurd zag wor­den. Ili­as Bou­zit bracht de Am­ster­dam­mers wel­is­waar nog dich­ter­bij, maar span­nen­der maak­te het de wed­strijd niet. Voor­al niet om­dat Amir Mol­ka­rai ge­lijk daar­na de buf­fer weer op drie bracht.

In de slot­fa­se koos ’t Knoop­punt voor een op­por­tu­nis­ti­sche speel­stijl. Het le­ver­de goals op van Te­vfik Ceyar en Jeroen de Groot. Tus­sen­door scoor­de Mol­ka­rai nog van­af de pe­nal­ty­stip. Met de uit­ein­de­lij­ke 3-5 was het ver­schil in de sco­re min­der groot dan het ver­schil op het veld. Het zijn woor­den die Am­ra­ni on­der­schrijft: ,,Het ver­schil had vier of vijf moe­ten zijn.’’

De Rot­ter­dam­mer in Hoorn­se dienst toon­de zich ech­ter te­vre­den over het spel van zijn ploeg. ,,Knoop­punt blijft een goed team, maar dat zij van­daag min­der goed oog­den, kwam voor­al door ons. Wij heb­ben ze het niet ge­mak­ke­lijk ge­maakt. Be­hal­ve dan met die twee te­gen­tref­fers, die maak­ten ze door fou­ten van ons.’’

Vol­gen­de week za­ter­dag staat in De Op­gang de twee­de wed­strijd op het pro­gram­ma. Ook Am­ra­ni kan zich niet voor­stel­len dat er daar­na nog een der­de duel volgt. ,,Het wordt las­tig wordt voor Knoop­punt. Als wij dit vol­gen­de week weer kun­nen op­bren­gen, wor­den wij kam­pi­oen.’’

Toch wil de ma­ker van de 0-2 niet te hard van sta­pel lo­pen. ,,Het is niet zo dat we het wel even op hal­ve kracht kun­nen doen want zij zul­len spe­len voor hun laat­ste kans. We moe­ten er weer vol voor gaan. Het zal dus ze­ker niet van­zelf gaan, maar dat het er na deze wed­strijd heel goed uit­ziet voor ons, dat staat vast.’’

Foto’s: Ferry Hoks

meer nieuws