Nederlaag in Amsterdam

Bron: Noord Hollands dagblad
Ho­vou­bo 2 ver­loor gis­ter­avond van ’t Knoop­punt 2. In de Sport­hal­len Zuid in Am­ster­dam ging de ploeg van coach Pe­ter van der Slik­ke in een wei­nig ver­hef­fen­de wed­strijd met 5-4 on­der­uit te­gen de num­mer 3 van de eer­ste di­vi­sie. De Hoor­naars blij­ven door het ver­lies staan op zes­tien pun­ten. Het is daar­mee de num­mer 8 van de stand.

meer nieuws