Nieuw spelsysteem betaalt zich uit voor Hovo vrouwen

Hoofdcoach Rudy monden is in z’n nopjes met zijn team. Maar liefst vier speelsters zijn geselecteerd voor het nationale team waarvan twee routiniers en twee jonge talenten. Daarnaast krijgt zijn nieuwe spelopvatting echt vorm en brengt resultaat.

Voormalig Hovocubo speler Dennis Selbach zij vorig seizoen nadat hij de dames een aantal keer in actie had gezien verscheidene keren; “Hovocubo moet 4-0 gaan spelen, dan maken ze veel meer kans om de wedstrijd naar zich toe te trekken”. Als of de technische staf van de Hoornse vrouwen dit gehoord heeft. Na de aftrap was de dynamiek in het team groot en de snelheid in het spel ook hoog. En in tegenstelling tot vorige week tegen regerend landskampioen Drachtster Boys werd meer vanuit eigen kracht gespeeld en niet gebaseerd op aanpassing op de tegenstander.

In de eerste helft weet kers verse international Benthe Huijsman twee keer te scoren en wordt Hovocubo geholpen door de een doelpunt in eigen doel. Milenca van Ee, ook door de bondscoach opgeroepen, kon wat tegen doen zodat de ploegen met een 3-1 voorsprong voor de rust de kleedkamer konden opzoeken.

Na de rust werd het wedstrijdverloop wat spannender doordat het team uit Alkmaar twee keer wist te sciren (Milenca van Ee en Aaike Verschoor) en Hovocubo één maal het net vond door een doelpunt van Suzanne Dekkers.

De roodhemden blijven zich ontwikkelen en zien nog voldoende mogelijkheden om te verbeteren.

Volgende week wacht de kraker tegen voormalig kampioen vv Pernis in Schiedam.

Vrouwen boeken nipte zege

Born: Noord Hollands Dagblad (Dagblad voor Westfriesland)

De zaal­voet­bal­da­mes van Ho­vo­cu­bo boek­ten gis­te­ren hun der­de over­win­ning van het sei­zoen. Thuis werd er met 4-3 ge­won­nen van Team Alk­maar/Sportstarts. ,,Het was een span­nen­de wed­strijd, waar­in wij be­ter om­gin­gen met de kan­sen”, al­dus trai­ner Rudy Mon­den. Met de rust stond de thuis­ploeg 3-1 voor.

,,De 3-2 viel uit de kluts. Dat was een ge­luk­je. Toch bleef de te­gen­stan­der in­zak­ken, waar­door wij ruim­te kre­gen om te voet­bal­len. In de slot­fa­se gin­gen zij wel nog met een ex­tra veld­spe­ler spe­len, maar we kwa­men niet meer echt in de pro­ble­men”, ver­volg­de de trai­ner, die met een te­vre­den ge­voel te­rug­kijkt op de eer­ste fase van het sei­zoen.

Net niet voor Team Alkmaar

Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant)

Hoorn * In de ere­di­vi­sie is Team Alk­maar/Sportstars nog op zoek naar dat eer­ste punt. Het was er dicht­bij in Hoorn, maar Ho­vo­cu­bo won nipt, 4-3. ,,Maar het wordt ie­de­re week be­ter. We blij­ven ver­trou­wen heb­ben”, zit coach Cal­vin Tim­mers ze­ker nog niet bij de pak­ken neer.

Hij zag zijn team voor­al een les­je in ef­fec­ti­vi­teit krij­gen. De thuis­ploeg had wei­nig mo­ge­lijk­he­den no­dig om te sco­ren. ,,Zij sco­ren drie keer uit een coun­ter en een keer uit een vrije trap”, had Tim­mers ge­zien.

Zijn ploeg had meer mo­ge­lijk­he­den no­dig om het doel te vin­den, al wis­ten rou­ti­niers Mi­len­ca van Ee (2) en Aai­ke Ver­schoor wel het net te vin­den, maar een enor­me kans in de slot­se­con­den ging mis. ,,Maar we ko­men steeds dich­ter bij de pun­ten.”

Foto’s: Ronald de Vos

meer nieuws