Jeugdspeler van de maand…

…Oktober is Rick Fennis, speler van Hovocubo B1

Dit seizoen is Hovocubo begonnen om nog beter te kijken naar de jeugd. Alles met het oog op de toekomst.

De Hovocubo-jeugd staat in een ver voorstadium om ooit een vaste waarde te worden voor het eerste team. In het traject daar naartoe worden deze spelers begeleid door gedreven coaches en trainers.  Hierdoor krijgt de club een goed inzicht over de kwaliteiten en talenten die binnen de gelederen van Hovocubo rondlopen.

Het hebben van plezier staat voorop, en daarbij wordt gekeken naar talent, het vermogen om zich te ontwikkelen, fairplay, het tonen van teamgeest en kameraadschap en de bijdrage die een speler aan de club levert.

Aan de hand van deze uitgangspunten maakt de jeugdcommissie na overleg met de coaches en trainers iedere maand een speler van de maand bekend. Deze uitverkiezing moet voor de jeugd een teken van waardering zijn en een stimulans om zich vol overgave in te zetten naar nog meer plezier en motivatie om het beste uitzichzelf te halen.

Voor de maand oktober is Rick Fennis de speler die door coaches, trainers en technisch jeugdcoördinator gezien wordt als een speler die de eerste uitverkiezing verdient. Momenteel 2de jaars B-junior maar langzaam bij de A-junioren aan het instromen waar hij hard werkt om ook daar een vaste waarde te worden. Rick, tevens spelend bij de KNVB districtselecties van West 1 O17, wordt bewonderd door zijn positieve mentaliteit, hij is goed in zowel aanvallen als verdedigen en het is een speler waar zijn medespelers op kunnen bouwen.

Rick wordt zaterdag 3 november, voorafgaand aan de wedstrijd Hovocubo – Leekster Eagles even voor 19.30 uur in de spotlight gezet!!

Rick, namens Hovocubo, van harte gefeliciteerd!!!

                           

meer nieuws