Jeugdspeler van de maand November
Met genoegen deelt de jeugdcommissie van ZVV Hovocubo mede dat Jim Broers, spelende in de C2 van ZVV Hovocubo, is uitverkozen tot jeugdspeler van de maand November 2013. Zijn spelersrapport en de motivatie voor deze uitverkiezing, als ook het bijbehorende certificaat zal voorafgaand aan de wedstrijd Hovocubo tegen TZR Fermonia Boys aan hem worden uitgereikt. Zijn naam zal aan de galerij jeugdspeler van de maand worden toegevoegd.
Jim, de jeugdcommissie en jeugdcoaches van ZVV Hovocubo feliciteren jou hartelijk met deze prestatie.
De jeugdspeler van de maand wordt mede mogelijk gemaakt door Men of the Match.

motm klein
Jeugdcommissie ZVV Hovocubo.

De jeugdspeler van de maand is een titel die de Hovocubo-jeugd kan verdienen aan de hand van de pijlers: talent, ontwikkeling, teamgeest en fair play. De coaches van de jeugdteams weten wat er aan talent en de daaraan gekoppelde persoonlijkheden binnen hun team rondloopt. Het zijn ook de coaches die maandelijks aan de jeugdcoördinator een speler nomineren. Aan de hand van de informatie en tevens de observaties van de leden van de jeugdcommissie wordt een jeugdspeler hiertoe uitverkozen.
Waarom jeugdspeler van de maand?  De Jeugdspeler van de maand vormt een serieus onderdeel van de Hovocubo Jeugdopleiding. De Hovocubo Jeugd groeit en dient in de toekomst de basis te worden van wat onze club op landelijk niveau representeert. Het is een beloning en een aanmoedigingsprijs voor jeugd die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor zijn team of  voor de club.

meer nieuws