Lidmaatschap bij Hovocubo

Als je lid bent van Hovocubo, ben je lid van een van de oudste zaalvoetbal verenigingen in Nederland. Een club met ambitie om op alle fronten het hoogst haalbare te bereiken, maar ook een club waar plezier en breedtesport hoog in het vaandel staan. Een club waarbij prestatie en gezelligheid hand-in-hand samen gaan.

Bij Hovocubo is het mogelijk om aan Topsport en opleiding deel te nemen en ook is het mogelijk om met vriendenteams deel te nemen aan breedtesport.

Privacy beleid

Met betrekking tot ons privacy beleid verwijzen we u naar de desbetreffende pagina door hier te klikken.

Huisregels

Met betrekking tot onze huisregels hebben we een gedragscode opgesteld met normen en waarden. We verwijzen u naar de desbetreffende pagina door hier te klikken.

Inschrijven

Vul het onderstaand digitaal formulier in. Wanneer de speler reeds in bezit is van een KNVB-lidnummer is het zeer wenselijk dit in te vullen.

Overschrijven

Met ingang van 1 januari 2016 is het niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen. Het gaat digitaal. Wel hebben wij als club je gegevens nodig, en om die reden is het voor onze administratie belangrijk om het inschrijfformulier  ingevuld bij ons aan te leveren. Dan melden wij jou aan bij de KNVB en indien er een overschrijving nodig is, wordt dit automatisch aangevraagd bij KNVB en de club die je verlaat.

Topsport en opleidingsteams

Hovocubo doet op alle fronten mee op het allerhoogste niveau. Vanuit de jeugd trachten we deze op te leiden. Doel bij de jeugd is deze te laten doorstromen naar de seniorenselecties. De selecties bij de senioren, zowel de heren als de dames spelen landelijk en strijden mee om de prijzen.

Hovocubo werkt samen met Futsalschool Hoorn in het kader van opleiding.

Meer informatie over topsport bij Hovocubo kan door te mailen naar info@hovocubo.nl 

Breedtesport/vriendenteams

Een heerlijk potje zaalvoetballen met je vrienden voor jong en oud. Als team schrijf je je hiervoor in. Zowel bij de jeugd als de senioren.

Voorwaarden om je als team in te schrijven zijn:

  • Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 personen (bij 8 personen is de contributie per persoon wat duurder dan bij een team bestaande uit 10 deelnemers).
  • Voor ieder team is een vast contributie bedrag bepaald die in één keer door de aanvoerder of coach wordt overgemaakt (zie hieronder voor de contributiebedragen per leeftijdsgroep)
  • Ieder team bepaalt aan de hand van de te verwachte deelname aan wedstrijden hoe de onderlinge verhoudingen zijn binnen het team om te betalen (bijvoorbeeld speler die als invalkracht fungeert of door werk regelmatig niet mee kan doen kan door het team besloten worden dat deze speler een lagere bijdrage aan de contributie levert)
  • De teamcontributie wordt door de aanvoerder of coach in augustus ingezameld en voor 1 september aan de club overgemaakt.
  • Ieder lid boven de 10 personen of opgegeven na 1 september betaalt €50,- aan teamcontributie
  • De Vriendenteams zijn verder autonoom en organiseren zelf de randzaken als: materialen, kleding, vervoer en scheidsrechters (wanneer deze niet door de knvb is aangesteld). In beperkte mate is er clubkleding in bruikleen beschikbaar). Alle jeugdteams krijgen kleding in bruikleen. De club is op zoek naar clubscheidsrechters.
  • Eventueel opgelopen boetes worden aan de teams (via coach of aanvoerder) doorberekend
  • Communicatie naar de KNVB verloopt via de secretaris

 

(Team-) contributies:

Leeftijdsgroep Recreanten Opleiding  

 

 

Senioren € 1.450
o.19 € 1.250 € 1.550
o.17 € 1.200 € 1.550

Voor deo.15, o.13 en o.11 teams is een contributiebedrag van €135,- per persoon welke individueel wordt gefactureerd. Dit is inclusief trainingen.

Voorbeeld: een team in de leeftijd o.15 bestaat uit 9 spelers. Dit team is een vriendenteam (geen opleidingsteam). de teamcontributie is €1150,-. Dan komt de contributie per persson op €128,- (1500 : 9 = 128). Als het team uit 10 spelers bestaat, dan wordt het per persoon goedkoper (1150 : 10 = €115,-).

Vragen of verdere toelichting kan gesteld worden door te mailen naar secretaris@hovocubo.nl

Clubkleding

Met betrekking tot senioren maken we tegenwoordig gebruik van onze club webshop van Kelme.

Voor de senioren dien je eigen kleding aan te schaffen, maar dan is het ook je eigendom.

Voor de jeugd is dit vanuit de jeugdcommissie in bruikleen gefaciliteerd.