Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 28 november 2021 

BRON: NOC*NSF

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 28 november 2021 5.00 uur geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 28 november 2021

Richtlijnen algemeen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
 • er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties
 • tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • profsporters en sporters in topsportcompetities (zoals die medio december 2020 zijn gecommuniceerd en vastgesteld ) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles wel zonder publiek; HIER VALT DE ZAALVOETBAL EREDIVISIES HEREN & VROUWEN ONDER
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is wel mogelijk
 • georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand;
 • publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar:
 • iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
 • kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
 • in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor:
 • doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;

georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: verenigingssport, sportschool, fitness, groepslessen zwemmen. Dit geldt voor sporters; horeca, zowel binnen                 als  op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden);

         – gebruikmaken van afhaalpunt buiten en binnen is uitgezonderd van de CTB- plicht; voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een                               mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen;

          – een uitzondering geldt op de buiten sportlocaties waar de sporters niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters naar de sportkantine, kleedkamer of het toilet dan is het                         coronatoegangsbewijs wel van toepassing;

          – bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet coronatoegangsbewijsplichtig.

 • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
 • sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten;
 • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan.

Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca.

De horecavoorziening kan open tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds. Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats (placering) en een mondkapje is verplicht bij een verplaatsing. Het aantal toegestane zitplaatsen is gelimiteerd op 5 m2 per persoon. Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Voor horeca-sporten geldt dat de hoofdfunctie van de accommodatie bepaalt welke openingstijden gelden voor de sportbeoefening. Voor de hoofdfunctie horeca gelden de openingstijden van de horeca t.w. van 05.00 ’s ochtends tot 17.00 uur ’s avonds. Indien sport de hoofdfunctie is, zijn er geen beperkingen aan de openingstijden. Indien er sprake is van een zaalverhuur die als niet -essentiële dienstverlening wordt aangemerkt zijn de openingstijden tot 17.00 uur.

meer nieuws