Lid worden

Hovocubo

Als je lid bent van Hovocubo, ben je lid van een van de oudste zaalvoetbal verenigingen in Nederland. Een club met ambitie om op alle fronten het hoogst haalbare te bereiken, maar ook een club waar plezier en breedtesport hoog in het vaandel staan. Een club waarbij prestatie en gezelligheid hand-in-hand samen gaan.

Contributie senioren

Voor senioren wordt de contributie bepaald door de hoeveelheid spelers per team en is gebaseerd op het dekken van gemaakte kosten per seizoen zoals lidmaatschap KNVB, zaalhuur etc.).

De teamcontributie is €1.350 (per team). Met een minimum van 8 en een maximum van 13 ingeschreven spelers. Elk lid na de13e of na 1 september kost €50 per speler.

Daarnaast wordt afgesproken dat het gehele bedrag van €1.350 in 1 keer wordt overgemaakt door 1 speler van het team. Die speler zorgt er voor dat het bedrag voor 1 september overgemaakt is op de rekening van Hovocubo. Als dit niet het geval is, dan speelt het gehele team niet de volgende wedstrijd.

Clubkleding

Met betrekking tot senioren maken we tegenwoordig gebruik van onze club webshop van Kelme. Klik hiervoor op de volgende link: http://hovocubo.kelme.nl/clubshop

Door je kleding hier te bestellen maak je direct gebruik van de clubkorting die Kelme aan onze leden biedt. De kleding wordt dan tevens voorzien van een clublogo en indien nodig kan er bij onze contactpersoon TechnoFashion de kleding van extra opdruk worden voorzien. De kleding wordt automatisch naar TechnoFashion verzonden die de kleding verder voor jullie in orde maakt.

Je dient je eigen kleding aan te schaffen, maar dan is het ook je eigendom.

Voor de jeugd is dit vanuit de jeugdcommissie in bruikleen gefaciliteerd, zie hiervoor het stukje hieronder.

Hovo 9 14-15

Contributie jeugd

Het aanbieden van frequente trainingen brengt een kostenplaatje met zich mee. Kosten die wij niet zomaar vanuit de vereniging zelf kunnen opbrengen. Daarnaast is de contributie de laatste jaren voor de jeugdteams nagenoeg gelijk gebleven. Dit terwijl de kosten die de vereniging voor de jeugdteams maakt wel aanzienlijk gestegen zijn. We hebben daarom moeten besluiten om de contributie voor komend seizoen te verhogen. Dit extra bedrag wordt o.a. ingezet voor de inhuur van de zaal, de aanschaf van materialen en trainers die nodig zijn om deze trainingen te kunnen geven. Ook de aanschaf van wedstrijdtenues wordt uit dit budget bekostigd. Hieronder volgt een overzicht van de contributies per leeftijdscategorie voor volgend seizoen. Voor de opleidingsteams komt hier nog een toeslag van € 25,00 bovenop.
A en B junioren: € 115,00
C en D junioren: € 105,00
E en F pupillen: € 95,00

Voor de opleidingsteams komt hier nog een toeslag van € 25,00 bovenop.

Grote Club Actie:

Een ander punt waar wij jaarlijks tegen aan lopen is de verkoop van loten voor de Grote Club Actie. Veel leden en ouders geven aan dat zij best iets extra’s voor de club willen doen, maar dat het soms lastig is om hier naast school en sportbezigheden tijd vrij voor te maken. Vooral oudere leden vinden het niet prettig om langs de deuren te gaan om loten te verkopen. Wij hebben daarom besloten om komend seizoen elk spelend lid vijf Grote Club Actie loten af te laten nemen. Uiteraard kan elk lid er zelf voor kiezen om deze loten (of meer) alsnog door te verkopen aan opa’s/oma’s, ooms/tantes of de buren. De kosten van deze vijf loten (€15,-) worden gelijktijdig met de contributie in rekening gebracht.

Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier. Deze wordt niet in behandeling genomen wanneer deze niet is ondertekend. Wanneer de speler reeds in bezit is van een KNVB-lidnummer is het zeer wenselijk dit in te vullen. Ook het aanleveren van een pasfoto is wenselijk.

Het formulier kan op het adres van de secretaris ingeleverd worden.

Overschrijven

Met ingang van 1 januari 2016 is het niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen. Het gaat digitaal. Wel hebben wij als club je gegevens nodig, en om die reden is het voor onze administratie belangrijk om het inschrijfformulier  te downloaden en ingevuld bij ons aan te leveren. Dan melden wij jou aan bij de KNVB en indien er een overschrijving nodig is, wordt dit automatisch aangevraagd bij KNVB en de club die je verlaat.

_FER7135 (small)

Als alles duidelijk isen je kiest voor Hovocubo, dan heten we je van harte welkom en kijken we uit naar je inschrijfformulier.

Bestuur zvv Hovocubo