Overtuigend de beste met moeizame 1ste helft

Hovocubo die, op keeper Tjerk Thuring na, over een fitte gretige selectie beschikt moest tegen asv Lebo aantreden. De landskampioen van twee jaar geleden. Bij de thuisploeg kon Calvin Blankendaal eindelijk beschikken over een fitte Ike Neil, International en topschutter.

Vanaf de aftrap was duidelijk welke speelstijl de teams hanteerden: Hovocubo met veel balbezit en Lebo door zich voor eigen doel in te graven en wachten op een uitval. En dan blijkt hoe belangrijk sluitpost Dave Stet die de inhoud van de voorbeschouwing in het NHD bevestigde: Er staan als het moet. Dave was niet te passeren.

Hovo was in de eerste helft soms slordig waardoor Lebo makkelijker de aanval kon onderscheppen. Beide teams beschikten echter over een keeper in topvorm. Zowel Dave Stet als Marcel Ons waren onpasseerbaar.

Karim Mossaoui zorgt voor de 0-1 in overtalsituatie. FOTO FERRY HOKS

In de tweede helft was het speelbeeld niet heel anders. Alleen toen in de 25ste minuut Ashraf Azzouz zijn tweede gele kaart van de avond kreeg en daarmee gedurende twee minuten in een ondertalsituatie kwam kon Hovocubo profiteren van de ontstane ruimte en dan laat het duidelijk zien waar het goed in is: Tiki-taka-voetbal. Karim Mossaoui opende het bal, Amir zorgde voor de 0-2 maar vooral de 0-3 van Zakaria Amrani was een beauty waarbij het viertal van Lebo meerdere malen het bos werd ingestuurd. Karim Mossaoui en Younes Makraou maken het af en Dave Stet houdt weer de nul waardoor Sander van Dijk na de woensdagtraining weer op gebak trakteert.

Hovocubo staat 1-0 voor in sets en hoeft nog maar 1 keer te winnen (uit twee kansen) om in de finale te staan.

De thuiswedstrijd tegen Lebo zal plaats vinden op zaterdag 12 mei om 19.30 uur in Sporthal De Opgang. Zorg ervoor dat je erbij bent.

Lees hier het verslag van Hoornsdagblad.nl

Lees hier het verslag van het Amsterdamsche Voetbal.nl

Lees hier het verslag van Eredivisiezaalvoetbal.nl

ASV LEBO vs Hovocubo | 05.05.18

Bekijk hier de samenvatting van de play-off wedstrijd tegen Hovocubo Zaalvoetbal

Geplaatst door Asv LEBO op zondag 6 mei 2018

 

Gelijkenis met de bekerfinale

Bron: Noord Hollands Dagblad

Zaalvoetballers winnen eerste halve finaleduel van asv Lebo * Vooral derde treffer van ongekende schoonheid

Vincent Schot

Zakaria Amrani, die zich ontdoet van Ike Neil, tekende voor de prachtige 0-3 van Hovocubo tegen asv Lebo FOTO ERIK RIETMAN

Ho­vo­cu­bo be­gon za­ter­dag in bij­zon­de­re te­nues aan de play-offs om de lands­ti­tel. In de Am­ster­dam­se sport­hal Cal­vijn droe­gen de Hoor­naars voor de hal­ve fi­na­le te­gen asv Lebo de gif­groe­ne shirts waar­in vijf we­ken ge­le­den de eer­ste prijs van het sei­zoen werd ge­pakt. De­den de tri­cots met daar ach­ter­op de na­men van de spe­lers van­we­ge de be­ker­fi­na­le al een gooi naar de ti­tel ‘fa­vo­rie­te shirts’, na het duel met de Am­ster­dam­mers zijn ze dit be­slist. Na rust ver­zorg­den de zaal­voet­bal­lers er een de­mon­stra­tie in.
Be­hal­ve van­we­ge de kle­ding­keus had het duel meer ge­lij­ke­nis­sen met de eind­strijd van het be­ker­toer­nooi. Was het eind maart FC Eind­ho­ven dat Ho­vo­cu­bo de bal liet, zich te­rug­trok voor het doel en mik­te op de coun­ter, nu deed Lebo dit. En ook nu had de for­ma­tie van trai­ner San­der van Dijk moei­te om een bres te slaan in de op­ge­trok­ken muur. Net als in de pol­der­stad liep de tel­ler ook in de hoofd­stad ech­ter nog flink op na­dat dit een­maal was ge­lukt.

Van Dijk zag de pa­ral­lel­len ook, al was het met één groot ver­schil: ,,Nu creëer­den we voor rust wel veel kan­sen en te­gen FC Eind­ho­ven niet. We hiel­den Lebo in de wed­strijd om­dat we ze niet af­maak­ten.’’ De oe­fen­mees­ter deed de za­ken er niet roos­kleu­ri­ger mee voor dan ze wa­ren want in de eer­ste twin­tig mi­nu­ten liep de kan­sen­tel­ler in­der­daad op. De groot­ste mo­ge­lijk­heid was voor Ke­vin Tromp, die aan het ein­de stond van een aan­val die liep via Amir Mol­ka­rai en Zak­aria Am­ra­ni. Te ge­haast joeg de jon­ge­ling de bal over het doel van Mar­cel Ons. Met de uit­blin­ken­de goa­lie is di­rect de an­de­re re­den ge­noemd dat Ho­vo­cu­bo niet tot sco­re kwam.

Lebo hield zich aan het te ver­wach­ten strijd­plan: het kwam er­uit op de mo­men­ten dat het hier­toe de kans kreeg. Het maak­te dat Dave Stet het be­dui­dend rus­ti­ger had dan Ons, maar zich toch twee keer van zijn bes­te kant moest to­nen ter­wijl Hi­cham Akla­louch zijn oog­wit kon zien. Het was Ka­rim Mos­sa­oui een doorn in het oog: ,,Voor rust vond ik ons slor­dig én ga­ven we te­veel kan­sen weg.’’ Voor pa­niek zorg­de het niet bij zijn ploeg. ,,We heb­ben een heel vol­was­sen groep die weet wat het moet doen om een wed­strijd te win­nen. In de rust heb­ben we al­leen te­gen el­kaar ge­zegd dat we wak­ker moesten wor­den voor het doel.’’

Toen de wek­ker een­maal ging, was Ho­vo­cu­bo ook di­rect klaar­wak­ker want in een tijds­be­stek van krap drie mi­nu­ten liep het uit naar 0-3. ,,Het klinkt ar­ro­gant, maar we wis­ten dat die eer­ste goal zou gaan val­len én dat het daar­na zou gaan lo­pen”, al­dus Van Dijk. En lo­pen ging het toen Lebo een­maal wel ver­der voor­uit moest voet­bal­len. Ho­vo­cu­bo speel­de zich een­vou­dig on­der de Am­ster­dam­se druk uit en prik­te er nog vier bij. Voor­al de der­de goal was er een om in te lijs­ten. Ui­t­ein­de­lijk was het Am­ra­ni die de bal in het dak van het doel joeg, maar voor de lief­heb­ber had er geen ein­de aan de aan­val hoe­ven ko­men. Deelt Ho­vo­cu­bo de 0-3 via so­ci­al me­dia dan weet het ze­ker dat De Op­gang za­ter­dag vol zit voor de twee­de wed­strijd in de best-of-three te­gen Lebo.

,,Ik zal je zeg­gen dat ik er kip­pen­vel op mijn ar­men van kreeg”, blikt Mos­sa­oui te­rug op de aan­val waar­bij hij in de be­gin­fa­se be­trok­ken was en die na een reeks van hak­bal­le­tjes van de ene naar de an­de­re be­we­gen­de spe­ler ging tot­dat eind­sta­ti­on Am­ra­ni werd be­reikt. ,,Zelfs als de te­gen­stan­der ’m zo had ge­maakt had ik er­van kun­nen ge­nie­ten”, al­dus Mos­sa­oui, die de 0-4 maak­te voor­dat You­nes Ma­kraou de eind­stand op het bord bracht.

Ge­speeld is de hal­ve fi­na­le vol­gens Mos­sa­oui be­slist nog niet. ,,Doel­sal­do telt niet en dus heeft Lebo aan een klei­ne zege ge­noeg om een der­de duel af te dwin­gen. Aan ons om dat te voor­ko­men door vol­gen­de week scher­per te zijn in de eer­ste helft.’’

Foto’s: Ferry Hoks

meer nieuws