Info van de jeugdcommissie

Jeugdcommissie

Jeugdcoördinatoren Rob Bakker en Mark de Hart Jeugd@hovocubo.nl
Hoofdscouting Vacature Hoofdscouting@hovocubo.nl

Trainers:

(seizoen 2015-2016)

 Ashvin Trainer/Coach B1 Ashvin Ramdin Ashvin@hovocubo.nl
  Trainer/Coach B1 Arie Gooyers  mailto:arie@hovocubo.nl
Wisjaal Chedi Trainer/Coach C1 Wisjaal Chedi

 

Klik hier voor het complete trainingsschema 2015-2016

  • De profielen van de trainers zijn te vinden onderaan deze pagina
  • Indien u belangstelling heeft om aan te sluiten neem dan contact op met jeugd@hovocubo.nl

DSC_0212 (small)

Hoofdsponsor Jeugd:

Vanaf seizoen 2014-2015 heeft de Hovocubo jeugd een nieuwe Hoofdsponsor: Talent United

Bij de jeugd zijn er mooie ontwikkelingen gaande. Voor de continuïteit van het succes van ons 1e team is een sterke en goed georganiseerde jeugdopleiding noodzakelijk. We zijn daarom ook erg blij dat wij met Talent United een onderscheidende hoofdsponsor voor onze jeugd hebben gevonden. Talent United bestaat uit drie bedrijven (Devani Creative, Frank Jol Orthopedische dienstverlening en Men of the Match). Zij gaan hun kennis en talenten bundelen om het talent van Hovocubo verder te ontwikkelen: Talent United!! Onder deze noemer gaan zij samen niet alleen financieel de jeugd ondersteunen, maar ook met hun kennis en kunde. Een nieuwe, interactieve en betrokken manier van sponsoren.  Volg Talent United op Facebook en zie wat zij samen Hovocubo doen (https://www.facebook.com/pages/Talent-United/1513065658908394)

Talent United met de jeugd nd l top

De jeugdopleiding van Hovocubo krijgt steeds meer vorm en is de afgelopen jaren enorm gegroeid, zowel in aantal spelers, betrokken mensen als in niveau. De jeugdopleiding is nog steeds relatief jong, maar we willen samen met Talent United de komende drie jaar de aansluiting vinden met de landelijke top. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij uiteindelijk een groot deel van onze eigen selectie zelf hebben opgeleid.

Leden informatie:

ZVV Hovocubo heeft momenteel 15 jeugdteams van A junioren tot E pupillen. Iedereen kan lid worden van ZVV Hovocubo. Klik op deze linklink inschrijfformuliervoor het formulier. Indien op het moment van aanmelden er geen ruimte is in de teams kan iemand op de wachtlijst gezet worden. Het zaalvoetbal seizoen loopt ongeveer gelijk met veldvoetbal seizoen. Binnen ZVV Hovocubo maken wij verschil tussen opleidingsteams (selectie) en recreatieve teams. De opleidingsteams trainen wekelijks en hebben bij voorkeur een onafhankelijke trainer/coach. Bij de recreatieve teams hoeft dit niet het geval te zijn, wel moet elk team verplicht een meerderjarige coach hebben. Zonder een coach kan een team niet deelnemen aan de competitie. Wij hebben bij ZVV Hovocubo geen taakplicht, wel zijn wij altijd op zoek naar goede, enthousiaste en actieve vrijwilligers. Aangezien wij onderscheid maken tussen prestatie en recreatie is er ook sprake van verschillende contributies. De bedragen per categorie ziet u hieronder.

A en B junioren: € 115,00

C en D junioren: € 105,00

E en F pupillen: € 95,00

Voor de opleidingsteams komt hier nog een toeslag van € 25,00 bovenop.

DSC_0295 (small)

 

Trainingspakken:

Ons streven is om alle opleidingsteams van een trainingspak te voorzien. Dit is helaas niet in één jaar voor alle opleidingsteams te realiseren. Voor komend seizoen betreft het in ieder geval de A1, B1, C1 en D1. De betreffende teams krijgen de trainingspakken in bruikleen. Er wordt een waarborgsom van € 35,00 gevraagd, welke uiteraard aan het eind van het seizoen wordt terugbetaald bij inleveren van het trainingspak in correcte staat. Deze waarborgsom wordt NIET gelijktijdig met de contributie in rekening gebracht.

Grote Club Actie:

Een ander punt waar wij jaarlijks tegen aan lopen is de verkoop van loten voor de Grote Club Actie. Veel leden en ouders geven aan dat zij best iets extra’s voor de club willen doen, maar dat het soms lastig is om hier naast school en sportbezigheden tijd vrij voor te maken. Vooral oudere leden vinden het niet prettig om langs de deuren te gaan om loten te verkopen. Wij hebben daarom besloten om komend seizoen elk spelend lid vijf Grote Club Actie loten af te laten nemen. Uiteraard kan elk lid er zelf voor kiezen om deze loten (of meer) alsnog door te verkopen aan opa’s/oma’s, ooms/tantes of de buren. De kosten van deze vijf loten (€15,-) worden gelijktijdig met de contributie in rekening gebracht.

_FER7333 -1 (small)

 

ZVV Hovocubo Jeugd zaalvoetbal Beleidsplan:

Wij hebben een Jeugd Zaalvoetbal Beleidsplan die ons zal helpen om onze doelen te bewerkstelligen. Indien u belangstelling heeft om hierover geïnformeerd te worden kunt u contact opnemen met jeugd@hovocubo.nl

ZVV Hovocubo Jeugdspeler van de maand:

Sinds Oktober 2012 hebben wij iedere maand een jeugdspeler die opvalt door Talent, Ontwikkeling, Teamgeest en Fair play. Hierover kunt u meer lezen op de Pagina Jeugdspeler van de maand

ZVV Hovocubo Jeugdinstuif

Elk jaar houdt ZVV Hovocubo in het eerste kwartaal van het jaar een jeugdinstuif. Deze jeugdinstuif is ervoor om (potentiële) nieuwe leden kennis te laten maken met ZVV Hovocubo en het zaalvoetbal. De instuif zal voor aanvang breed gecommuniceerd worden via de site, social media en flyer. Aanmelden voor deze instuif kan door een mail met volledige naam en geboorte datum te sturen  naar jeugd@hovocubo.nl.

DSC_0304 (small)

Trainers profielen:

Profiel van een D-pupillen trainer:

De D-pupillen trainer moet aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je de

kenmerken van deze leeftijdsgroep als uitgangspunt neemt. De trainer moet enthousiast

zijn en over voldoende eigenvaardigheid beschikken om tijdens de training het goede

voorbeeld te geven. De trainer heeft daarom een eigen voetbalachtergrond op een

aanvaardbaar niveau. D-pupillen kunnen al een korte foutenanalyse achteraf

verwerken. Ze zijn tegenwoordig zeker al in staat om een aantal tactische basisprincipes

uit te voeren. Dat betekent dat de D-pupillen trainer in elk geval over voldoende tactische

kennis moet beschikken. Hij moet ook weten hoe je op deze leeftijd eigenschappen als

snelheid, behendigheid, coördinatie kunt ontwikkelen en creativiteit aan de bal kan

stimuleren.

 

Profiel van een C-junioren trainer:

Een goede C-junioren trainer weet op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan

met de grote verschillen binnen zijn selectie. De trainer is zich ervan bewust dat de

spelers hard op zoek zijn naar hun eigen identiteit en dat die fase nogal wat problemen

met zich kan meebrengen. Een dergelijke trainer toont interesse voor al die

veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken. De trainer is vooral

duidelijk naar de spelers toe en houdt zich aan de afgesproken huisregels. Dat laatste kan

alleen als de trainer zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij het

samenstellen van de oefenstof en bij het kiezen van de juiste methodiek houdt de trainer

rekening met de onderlinge verschillen. Hij beschikt over voldoende kennis over de

speelwijze zodat hij de belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt

hij rekening met de fysieke beperkingen van veel C-spelers bij de uitvoering van de

speelwijze. Deze trainer is in staat om voor zijn spelers opdrachten te formuleren, die al een

beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. Hij beschikt over kennis op het gebied van

teambuilding en kan tijdens trainingen ook zelf het goede voorbeeld geven.

 

Profiel van een B-junioren trainer:

Een goede B-junioren trainer is op de eerste plaats eerlijk, consequent en moet een

duidelijk overwicht hebben op de groep. Daarnaast beschikt de trainer zelf over kennis en

inzicht in de basisprincipes van het concept. Juist bij B-junioren spelers kan het tactische

vermogen met sprongen vooruit gaan. De trainer reserveert voldoende tijd voor

persoonlijke gesprekken en houdt daarbij rekening met de emotionele uitingen die bij

deze leeftijdsgroep passen. De trainer moet zich kunnen verplaatsen in de

belevingswereld die overigens voortdurend verandert. Door ook buiten het voetbal

aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt de trainer de binding van de spelers

met de club. De trainer is in staat om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te vertalen in

geschikte oefenstof waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in

belasting en ontwikkeling binnen zijn spelersgroep.

 

Profiel van een A-junioren trainer:

De trainer heeft overwicht op de groep, een goede staat van dienst als speler en een

natuurlijke uitstraling. Bij de oefenstof keuze vergeet de trainer nooit de elementen

plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid. De trainer besteedt veel aandacht aan het

motiveren van zijn spelersgroep. De trainer reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken,

waarin De trainer vertelt duidelijk waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Goed

kunnen communiceren is één van de belangrijkste eigenschappen van een dergelijk

trainer. De trainer maakt duidelijk wat van de spelers wordt geëist en verwacht. De

trainer gebruikt bij de hedendaagse mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij

de doelstelling van het team, zodat zij zich ook medeverantwoordelijk voor de gang van

zaken voelen.

DSC_0220 (small)

Met sportieve groet,

Arie Gooyers

Jeugdcoördinator ZVV Hovocubo