2018 begint met winst

In de eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft nam Hovocubo het op tegen WSV/FSG Academy uit Apeldoorn. In de heenwedstrijd werd er wel gewonnen, maar coach Sander van Dijk was niet tevreden over het vertoonde spel. Dit moest beter.

Amir Molkârâi bleef met wat lichte klachten aan de kant. Verder beschikte Sander van Dijk over de complete selectie. Hovocubo begon sterk aan de wedstrijd. Direct druk en vooral kansen. Yoshua St. Juste en Zakaria Amrani stonden al snel op het punt om de score te openen, maar hun inzetten werden door Manuel Hoogewoning of de paal gekeerd. Toch lukt het Yoshua wel om de openingstreffer te laten aantekenen wanneer hij de bal in de opbouw van de Apeldoorners weet te stelen en deze fout genadeloos afstraft. Een vrijetrap brengt Turks International Cihan Özcan in stelling en de gelijkmaker staat ook snel op het bord. Maar wanneer Kevin Tromp de WSV verdediging goed onder druk zet, dwingt hij een ‘forced error’ af zodat de bal bij de voeten van Zakaria Amrani belandt. De Rotterdammer maakt vervolgens ruimte voor zichzelf en brengt Hovocubo opnieuw op voorsprong.

Kansen genoeg voor Hovo, maar de goalie die in Amsterdam met asv Lebo landskampioen werd in 2015 stond keer op keer in de weg. Illustratief: de 3-1 kwam tot stand nadat eerst Kevin, toen Yoshua twee keer, toen weer Kevin en uiteindelijk na de vijfde rebound Yoshua het net wist te vinden.

Hoewel Hovocubo verreweg de minst gepasseerde verdediging heeft in deze competitie, ontstaan de tegengoals doorgaans door slordigheden in de verdediging. Samir Makhoukhi en Omar Nejari (ook twee oud-internationals) trekken de stand weer recht.

Ondanks de 3-3 stand was erin de kleedkamer vooral tevredenheid over hoe er gevoetbald werd. Vol vertrouwen vertrokken de manschappen weer na de pauze richting speelvloer. Hovocubo ging verder met het dominante balbezit. En het werd beloond: Op een knappe pass van Mats Velseboer tikt Karim Mossaoui de bal bij de tweede paal in. Dan gaat WSV meer risico nemen door doelman Hoogewoning mee te laten voetballen. Dit pakt echter verkeerd uit want Hovocubo staat solide te verdedigen en twee maal Mossaoui straft het af. Één keer door vanuit eigen helft in het lege doel te schieten en de tweede keer na een bekeken pass van Zakaria Amrani.

12 wedstrijden, 31 punten, doelsaldo +31 (60 voor, 29 tegen). Een goed begin van het nieuwe jaar. Volgende week reist Hovocubo af naar Eindhoven. De club die zich in degradatiegevaar bevindt en daar ook niet thuis hoort. Om evenals vorig jaar asv Lebo een goede opmars omhoog te maken hebben de Brabanders twee Brazilianen aangetrokken die garant staan voor veel goals. De Hovocubaanse verdediging is gewaarschuwd.

 

Doel slechts deels bereikt

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Na een kor­te win­ter­stop is Ho­vo­cu­bo de twee­de sei­zoens­helft gis­ter­avond in de ei­gen sport­hal De Op­gang be­gon­nen met een zege op WSV/FSG Aca­de­my. De num­mer tien van de rang­lijst werd door de Hoorn­se kop­lo­per van de ere­di­vi­sie met een 6-3 ne­der­laag te­rug­ge­stuurd naar Apel­doorn.
Hoe­wel de heen­wed­strijd half sep­tem­ber ook al werd ge­won­nen (2-6) door de ploeg van trai­ner San­der van Dijk was het spel toen voor­al na rust niet al­tijd om over naar huis te schrij­ven. Re­van­che ne­men op het ei­gen op­tre­den van des­tijds was dan ook het uit­gangs­punt voor Ho­vo­cu­bo. De zaal­voet­bal­lers slaag­den hier maar deels in.

Yoshua St. Juste draait weg bij Reza Ngarigota en schiet de 3-1 achter doelman Manuel Hoogewoning. FOTO THEO GROOT

,,Ik ben te­vre­den”, stel­de Van Dijk na af­loop van het duel vast. ,,Heel erg te­vre­den zelfs. Het duur­de een paar mi­nu­ten voor­dat we ons on­der hun druk uit wis­ten te voet­bal­len, maar toen dat een­maal luk­te, heb­ben we in bal­be­zit heel goed ge­speeld. Heel vol­was­sen en met meer­de­re echt heel goe­de aan­val­len.’’

De trai­ner over­dreef er niet mee want al tus­sen de der­de en de vijf­de mi­nuut was de thuis­club drie keer dicht bij een tref­fer. Yos­hua St. Jus­te, bij af­we­zig­heid van Amir Mol­ka­rai cap­tain van de Hoor­naars, sticht­te twee keer ge­vaar en Zak­aria Am­ra­ni zag zijn in­zet via de bin­nen­kant van de paal te­rug het veld in stui­te­ren. De mooi­ste aan­val van het eer­ste be­drijf was twee mi­nu­ten la­ter te zien. Via twee strak­ke pas­ses van de broers Yous­sef en You­nes Ma­kraou be­land­de de bal bij Ka­rim Mos­sa­oui. Hij schoof de bal net naast.

De 1-0 stond toen al wel op het sco­re­bord. In de vijf­de mi­nuut was het wel raak voor St. Jus­te na­dat hij Reza Nga­ri­go­ta de bal af­han­dig had ge­maakt schoof hij bin­nen. Voor rust trof de in­ter­na­ti­o­nal nog een keer doel, net zo­als Am­ra­ni dit deed.

Om­dat het bij het klin­ken van de zoe­mer 3-3 stond, slaag­de Ho­vo­cu­bo on­danks het ster­ke aan­val­len­de spel toch maar deels in het voor­af ge­stel­de doel. De­fen­sief liet de ploeg im­mers te­veel ste­ken val­len te­gen een laag­vlie­ger als WSV. ,,We ver­de­dig­den in­der­daad niet goe­d”, be­aamt Van Dijk. ,,Zij kre­gen voor rust mis­schien vier kan­sen en maak­ten er drie. In­der­daad om­dat wij niet goed ver­de­dig­den. Maar er is een ver­schil tus­sen voet­bal in bal­be­zit en zon­der bal­be­zit he? En ver­de­di­gend moet het nog wel be­ter.’’

Het ging ook op voor het spel na de pau­ze. Eerst was Ho­vo­cu­bo dicht­bij via Fai­sel Mel­lah, op­nieuw St. Jus­te – door­gaans niet zo vaak bij aan­val­lend ge­vaar be­trok­ken als dit duel – en nog­maals Mel­lah, maar daar­na wer­den er op­nieuw te­veel kan­sen weg­ge­ge­ven. ,,Het klopt dat Dave (doel­man Dave Stet, red.) na rust ook een aan­tal keer han­de­lend moest op­tre­den”, al­dus Van Dijk. Voor­al op een in­zet rich­ting de krui­sing van Mah­kou­ki had de goa­lie een ui­terst fraai ant­woord.

Pas in de slot­fa­se werd er af­stand ge­no­men van WSV. Na de 4-3 van Mos­sa­oui gin­gen de be­zoe­kers met een mee­voet­bal­len­de kee­per op zoek naar een punt. Twee keer kwam bal­ver­lies hen duur te staan en even­zo­veel keer was het Mos­sa­oui die scoor­de. ,,We heb­ben af­ge­lo­pen we­ken vrij­wel niets ge­daan. Dat in ogen­schouw ge­no­men heb­ben die jon­gens het uit­ste­kend op­ge­pakt. Jam­mer ge­noeg scoor­den we niet va­ker”, bleef Van Dijk goed­ge­luimd. ,,Maar ver­de­di­gend moet het be­ter.’’

Foto’s Ferry Hoks

Foto’s: Gerrie Meijer

meer nieuws