De teleurstelling verwerkt

Bron: Noord Hollands Dagblad

Van onze verslaggever

De zaal­voet­bal­sters van Ho­vo­cu­bo za­gen vo­ri­ge week de be­ker­fi­na­le aan hun neus voor­bij gaan door in de hal­ve eind­strijd te ver­lie­zen van Per­nis. Gis­ter­avond toon­de de ploeg van trai­ner Rudy Mon­den aan deze te­leur­stel­ling te heb­ben ver­werkt en de blik weer te heb­ben ge­richt op de com­pe­ti­tie. In ei­gen huis won het van Ex­stu­di­an­tes Zwol­le: 3-2.

De over­win­ning op de stu­den­ten­club is nipt, maar de be­zoe­kers uit Zwol­le ga­ven de uit­slag pas in de slot­fa­se een be­ter aan­zien door twee keer te sco­ren. Ben­the Huijs­man kreeg daar­na nog de kans om de buf­fer weer te ver­gro­ten, maar zij mis­te van­af tien me­ter.

meer nieuws