Gekke wedstrijd brengt spanning in competitie terug

In de voorbeschouwing maakten we al melding dat TPP een lastige ploeg is.

Met een aantal spelers die achteraf beter met hun griep onder de dekens hadden kunnen blijven startte Hovocubo de wedstrijd tegen de Rotterdammers. Dave Stet was te ziek en Tjerk Thuring, die de afgelopen weken ook al met groot succes had ingevallen, mocht onder de lat plaats nemen.

In de eerste zes minuten krijgt Hovocubo maar liefst zes kansen maar weet er niet één te verzilveren. TPP krijgt er maar twee en die gaan er in. En vanavond blijkt het voor Tjerk Thuring een zeer ongelukkige avond te worden. Door slapte bij de verdedigers en zelf ook niet op z’n best maakte dat hij in een kwartier tijd maar liefst zeven goals kon incasseren. Na de zevende goal bedacht Sander van Dijk een volledig andere strategie om het tij te keren en bracht een vijfde veldspeler in. Dit concept werkte en Hovo kwam terug naar 4-8 waarmee voor de rust de stand was bepaald.

In de tweede helft ging Hovocubo voor alles of niets en speelde het goed uit. met alle risico was niet te voorkomen dat er in de resterende twintig minuten evengoed nog twee goals  werden geïncasseerd, maar het scoorde zelf nog wel vijf keer. Helaas was er onvoldoende tijd om de gelijkmaker (of de winnende) te scoren. Een bizarre wedstrijd met veel leermomenten. Met name het feit dat Hovocubo vooral van zichzelf kan verliezen als de koppen niet scherp staan.

Volgende week is de wedstrijd in Amsterdam tegen ’t Knooppunt die na een moeizame overwinning op FC Marlène tot twee punten is genaderd.

Slap begin blijkt noodlottig

Bron: Noord Hollands Dagblad

Van onze verslaggever

Younes Makraou en zijn ploegmaten speelden volgens Van Dijk een Hovocubo onwaardige eerste helft. FOTO HENK DE WEERD

Voor de twee­de keer dit sei­zoen heeft Ho­vo­cu­bo in com­pe­ti­tie­ver­band ver­lo­ren. Slaag­de TPP er 7 ok­to­ber voor­als­nog als eni­ge in om de Hoorn­se ploeg drie pun­ten af te snoe­pen, gis­ter­avond her­haal­den de Rot­ter­dam­mers die pres­ta­tie. Het werd een duel waar­in een tel­raam geen over­bo­di­ge luxe was: 9-10.
,,On­ge­lo­fe­lijk wat hier van­avond ge­beurd is. Te on­ge­lo­fe­lijk bij­na zelfs om het uit te leg­gen”, zegt San­der van Dijk als de kruit­dam­pen een­maal zijn op­ge­trok­ken in sport­hal De Op­gang. De trai­ner doelt daar­mee op de co­me­back van zijn ploeg, maar toch voor­al op de be­gin­fa­se van de wed­strijd, waar­in de be­zoe­kers een 0-7 voor­sprong na­men.

Geeft Ho­vo­cu­bo dit sei­zoen in thuis­wed­strij­den door­gaans wei­nig kan­sen weg, te­gen TPP was het hier­in voor rust ui­terst gul. ,,Al­les wat wij fout kon­den doen, de­den we ook fout”, zag Van Dijk, die als voor­beeld een si­tu­a­tie aan­haalt waar­bij zijn spe­lers een fluit­sig­naal ver­wach­ten dat er niet komt, maar op dat mo­ment ver­zui­men om de ver­de­di­gen­de stel­lin­gen te be­trek­ken. En dus kreeg kee­per Tjerk Thu­ring, die de zie­ke Dave Stet ver­ving, het druk. ,,En dan had­den we ook nog eens de pech dat al­les wat TPP aan­raak­te een goal was.’’

Pas bij een 0-7 ach­ter­stand kwam de thuis­club zelf op het sco­re­bord. Toen Yos­hua St. Jus­te scoor­de, speel­de Ho­vo­cu­bo al met een ex­tra veld­spe­ler. ,,We trai­nen daar de laat­ste tijd veel op en be­heer­sen het spe­len in over­tal goe­d”, zegt Van Dijk, die zijn ploeg in de res­te­ren­de ze­ven mi­nu­ten zag te­rug­ko­men tot 4-8.

Na de pau­ze hield Ho­vo­cu­bo vast aan de speel­wij­ze met een vlie­gen­de kee­per. TPP had hier moei­te mee en moest dan ook lijd­zaam toe­zien hoe de thuis­club dich­ter en dich­ter­bij kwam. Ui­t­ein­de­lijk kwa­men de Hoor­naars een tref­fer te­kort voor een suc­ces­vol­le co­me­back.

,,Nu kan ik wel de lof­trom­pet gaan ste­ken over de twee­de helft want we had­den het ver­diend om ook nog de 10-10 nog te ma­ken en zelfs om te win­nen, maar daar­voor baal ik nog te­veel van de be­gin­fa­se. Die was Ho­vo­cu­bo on­waar­dig.’’

Foto’s: Ferry Hoks

meer nieuws