Kleine zege na spektakelstuk

Bron: Noord Hollands Dagblad

Van onze verslaggever

,,We staan nu waar we wil­len staan op de rang­lijst. Al maak­ten we het ons­zelf wel weer enorm las­tig”, al­dus Pe­ter van der Slik­ke, de trai­ner van Ho­vo­cu­bo 2. Zijn ploeg won gis­ter­avond met 9-7 van HZV Het Ven­ne­wa­ter uit Hei­loo.
De zaal­voet­bal­lers uit Hoorn ston­den al snel 3-0 voor, maar zo­als wel va­ker dit sei­zoen kre­gen de man­nen van Van der Slik­ke de doel­pun­ten daar­na te mak­ke­lijk te­gen. ,,Het is on­be­grij­pe­lijk. Wij doen enorm veel moei­te om te sco­ren en ver­vol­gens ge­ven we het veel te mak­ke­lijk weg.’’

On­danks dat Ho­vo­cu­bo 2 zelfs met 5-6 ach­ter kwam, knok­te de ploeg zich naar de zege. ,,Voor het pu­bliek was het ui­ter­ma­te ver­ma­ke­lijk. Ik ben voor­al blij met de pun­ten”, be­sluit de trai­ner.

Foto’s: Ferry Hoks

meer nieuws