FC Eindhoven niet meer de ‘grootmacht’ die het was

De club die jarenlang de Nederlandse competitie dicteerde weet maar niet te winnen. Met een op papier goede ploeg lukt het maar niet om de punten te behalen en staat het met maar slechts negen punten in de degradatie zone. Te laag voor hun stand, te laag voor deze ploeg. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en er worden twee spelers uit Brazilië gehaald. Dat deze scoringsvermogen hebben lieten ze zien in de voorgaande twee wedstrijden tegen ’t Knooppunt en tegen TPP, maar tot een overwinning heeft het nog niet geleid. Natuurlijk zijn deze spelers nog niet goed op elkaar ingespeeld en is tijd nodig. Een eens zal de eerste overwinning van de Eindhovenaren moeten komen en aan de andere kant ook de eerste nederlaag van Hovocubo. Dus de Hoornse club was er niet helemaal gerust op. Niet de spelersgroep. Die hadden alle vertrouwen op een goede afloop.

Bij Hovocubo ontbrak Amir Molkârâi door een kwetsuur aan zijn knie en bij FC EIndhoven doelman Pieter Grimmelius door een schorsing.

De eerste fase van de wedstrijden deden beide teams niets voor elkaar onder.  Toch was het al wel in de tweede minuut Kevin tromp die na een prachtige rush van Yoshua St. Juste de bal achter Ian Willems neerlegt. Dave Stet moest een aantal keer belangrijk in actie komen en ook Hovocubo kreeg haar kansen. Pas na een kwartier valt de tweede goal wanneer Mats Velseboer een Eindhovense aanval onderschept en Karim Mossaoui bedient. De Rotterdammer mist niet en brengt Hovocubo op 2-0. Dat FC Eindhoven echt wel kan voetballen blijkt wel uit de aansluitingstreffer die door Jorg van Galen middels een prachtige volley in de korte hoek wordt geplaatst. Maar nog voor de teams gaan rusten benut Yoshua St. Juste een corner van Faisel Mellah en wordt de tussenstand 1-3.

Faisel Mellah uitblinker aan Hoornse zijde. Foto: Ferry Hoks

Het is een goede wedstrijd van de sympathieke en bescheiden Mellah. Na een goede individuele actie begin tweede helft treft hij de paal. Hij bedient Mats Velseboer van de 1-4 en scoort de vijfde goal na een assist van Karim Mossaoui. Met nog 10 minuten te spelen staat de thuisploeg al op vijf fouten. Coach Jan Vogels besluit Mo Allouch als vijfde veldspeler in te zetten. Maar resultaat heeft het niet. Pas in de laatst seconden weet het de onervaren Nick Verlaan, Sander van Dijk gunde hem te debuteren in de laatste twee minuten, in een moment van onoplettendheid te passeren. Doelpuntenmaker opnieuw Jorg van Galen.

Hovo blijft nog steeds ongeslagen met een prachtig doelsaldo. Hierbij is het nog verreweg de minst gepasseerde verdediging en dat er sprake is van een collectieve prestatie blijkt ook uit het feit dat de doelpunten productie niet door specifieke spelers tot stand komen, maar door de volledige breedte van de groep.

Volgende week zaterdag 27 januari om 19.30 uur treedt Hovocubo in de kwartfinale voor de KNVB beker in Rotterdam tegen TPP. Zondag vertrekt het naar Barcelona waar op dinsdag 31 om 19.00 uur tegen de Europese topploeg zal spelen. Met een volksverhuizing van in totaal 50 mensen gaat Hovocubo en prachtig vierdaagse-avontuur tegemoet.

Lees hier het verslag van HetHoornsDagblad.nl

Bekijk hieronder de nabeschouwing van Leo Giovannangelo:

 

Lees hier het verslag van FC Eindhoven

 

 

Hovocubo bindt ook FC Eindhoven aan zegekar

Bron: Noord Hollands Dagblad

Van onze verslaggever

,,We kwa­men het veld op met dat num­mer ‘Bra­sil la la la la la laaaa’ om­dat FC Eind­ho­ven hun twee Bra­zi­li­aan­se aan­win­sten pre­sen­teer­de aan hun thuis­pu­bliek. Met hen er­bij zei­den in de twee­de sei­zoens­helft een gooi te wil­len doen naar de play-offs. En dat ter­wijl ze hal­ver­we­ge een-na-laat­ste ston­den. Dan denk je wel even dat het een pit­ti­ge avond gaat wor­den”, zei San­der van Dijk na af­loop van het uit­du­el van Ho­vo­cu­bo te­gen de Bra­ban­ders. Dat werd het al­ler­minst.

In de eer­ste tien mi­nu­ten de­den bei­de teams wat de kan­sen­ver­hou­ding be­trof wei­nig voor el­kaar on­der, maar daar­na na­men de Hoorn­se zaal­voet­bal­lers het heft ste­vig in han­den. ,,In die be­gin­fa­se scoor­den wij via Ke­vin Tromp wel en luk­te dit FC Eind­ho­ven niet, mede dank­zij een aan­tal goe­de red­din­gen van Dave Stet”, blik­te de Hoorn­se trai­ner te­rug.

Toen Van Dijk Ka­rim Mos­sa­oui de 0-2 zag ma­ken en Yos­hua St. Jus­te, na een Bra­bant­se tref­fer, op slag van rust de mar­ge weer te­rug­bracht tot twee (1-3) was het ge­speeld. ,,In de twee­de helft is het nooit meer een wed­strijd ge­wee­st”, stel­de hij te­vre­den vast. Daar kon­den de Bra­zi­li­a­nen Rap­hin­ha en Ticz niets aan ver­an­de­ren. ,,Daar heb­ben we wei­nig last van ge­had. De rui­me stand gaf ons zelfs de mo­ge­lijk­heid om de pas zes­tien­ja­ri­ge kee­per Nick Ver­laan in de laat­ste twee mi­nu­ten zijn de­buut te la­ten ma­ken.’’

De zege in Eind­ho­ven be­te­ken­de de ne­gen­de zege op rij voor Ho­vo­cu­bo, dat zich steeds na­druk­ke­lij­ker ma­ni­fes­teert als de gro­te fa­vo­riet voor de ti­tel. Van Dijk is te­vre­den met het spel, maar voor­al met de che­mie bin­nen zijn team. ,,Dat had ik van­af de eer­ste dag al. Het past ge­woon al­le­maal heel goed. Daar­naast is het voet­bal pri­ma. We ma­ken veel goals via in­ge­stu­deer­de pa­tro­nen. Ook van­avond weer. En als dat niet lukt dan kun­nen we al­tijd nog te­rug­val­len op in­di­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten.’’

Foto’s: Ferry Hoks

meer nieuws